Po roku opäť na lokalite vzácnej močiarky kostrbatej

Po roku opäť na lokalite vzácnej močiarky kostrbatej

Text: Milan Barlog, Tomáš Dražil, Správa Národného parku Slovenský raj

Foto: Milan Barlog, Štefánia Bryndzová

 

Lokalite močiarky kostrbatej (Paludella squarrosa) sme sa začali venovať v minulom roku (https://www.npslovenskyraj.sk/aj-vzacne-machy-si-vyzaduju-nasu-pozornost/). Dlhý čas bez obhospodarovania znamenal postupné zmenšovanie výskytu tohto vzácneho machu, až mu pravdepodobne hrozilo v lokalite úplné vyhynutie. V poslednej chvíli sme začali lokalitu menežovať a minulý rok ju prvýkrát vykosili a vyhrabali.

Po roku bola lokalita na prvý pohľad v lepšom stave. Plocha už nebola zarastená nízkymi náletovými krovinami a drevinami, bylinný porast bol v okolí posledného výskytu močiarky výrazne redší a nižší. Zvlášť potešujúci bol aj mierny nárast počtu jedincov machu samotného, kým minulý rok to bolo niekoľko exemplárov, teraz sa rozšíril do troch väčších plôšok a niekoľkých menších na ploche asi 2 m2.

Náš zasahujúci tím bol početnejší ako minulý rok. Pridala sa aj pracovníčka štátnej správy ochrany prírody a krajiny Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v neďalekej obci. Okrem pracovnej posily sme tak získali aj informátora o stave lokality v priebehu roka a prípadných negatívnych zásahov v nej alebo jej okolí.

Postup prác bol rovnaký ako v minulom roku. Celú plochu sme pokosili krovinorezmi, nasledovalo citlivé, ale dôkladné vyhrabanie pokosenej hmoty a jej naukladanie do kôp. Aby nedochádzalo k obohacovaniu lokality živinami z uloženej biomasy, museli sme kopy odniesť pomerne ďaleko mimo plochy zásahu. Motorovou pílou sme vyrezali a odstránili vzrastlé krušiny jelšové a plocha tak ostala vzorne vyčistená. Momentálne menežujeme plochu veľkosti asi 300 m2, ktorá predstavuje ucelený a homogénny mokraďný biotop a podľa nášho názoru najväčší potenciál možného výskytu (a návratu) močiarky. Menežovanú plochu sme plánovali už tohto roku rozšíriť o ďalších cca 700 m2 s podmáčanými spoločenstvami zväzu Calthion. Aj keď tu už pravdepodobne nie sú optimálne podmienky pre rozšírenie močiarky, obnovením kosenia zlepšíme kondíciu celého prepojeného komplexu mokradí. Plánované rozšírenie plochy kosenia sme však museli odložiť – po nedávnych vytrvalých dažďoch, ktoré aj na Spiši vyvolali medializované záplavy, bola lokalita premočená, priamo cez plochu tiekol znateľný prúd vody. Dúfame však, že na budúci sa náš zámer podarí zrealizovať a pripravíme tak plochu dostatočnú na to, aby vzácna močiarka kostrbatá ostala v lokalite natrvalo.

 

Fotografie:

01 Močiarka kostrbatá

 

02 Plocha pred zásahom

 

03 Jednotlivé fázy menežmentu: kosenie…

 

04 …hrabanie…

 

05 …odnášanie hmoty…

 

06 …odstraňovanie krušiny jelšovej.

 

07 Ženská časť tímu…

 

08 …a celý menežmentový tím. Tretia zľava pracovníčka štátnej správy OPaK Žofia Gmucová.

 

09 Plocha po skončení zásahu.