Od 10.1.2019 do 28.2.2019 okrem víkendov budú uzavreté nasledovné turistické chodníky z dôvodu ťažby dreva lanovkou Lesmi SR, š.p., OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves:
1. zelená značka od Hrabušickej Píly (rázcestie Piecky) po horáreň Sokol
– náhradná trasa vedie po ceste III.triedy (Kopanecká cesta)
2. žltá zostupová značka z Palcu na Hrabušickú Pílu
– je potrebné zostúpiť z Palcu na Sokol a následne na Hrabušickú Pílu po ceste III. triedy
Uzávera bude v teréne vyznačená.