Z dôvodu vývozu odpadu zo starého elektrického vedenia vrtuľníkom (elektrické vedenie na Kláštorisko) budú nasledovné turistické chodníky v dňoch 16.7.2019 až 19.7.2019 dočasne uzavreté:

  1. Turistický chodník cez Ihrík č. 8737 (žltá značka) v úseku Hrdlo Hornádu – Letanovský Mlyn
  2. Turistický chodník č. 8740 (žltá značka) v úseku Kláštorisko – Kláštorská roklina, ústie

Uzávera bude v teréne vyznačená informačnými tabuľami