Oznam o rekonštrukcii železničného podjazdu Letanovce

Oznam o rekonštrukcii železničného podjazdu Letanovce

Na Správu NP Slovenský raj sa obrátila spoločnosť zabezpečujúca rekonštrukciu železničného podjazdu v obci Letanovce:

Dobrý deň,

Ako zástupca zhotoviteľa Vám chcem  týmto e-mailom oboznámiť o plánovaných prácach pri železničnom podjazde v obci Letanovce . Pri stavebných prácach je nevyhnutné uzavrieť priechod cez železničný podjazd, a tým pádom nebude možný prejazd pre vozidlá záchranných zložiek. V prílohe Vám posielam aj situáciu stavby, kde predmetná uzávera cesty bude v staničení km 2,150 – 2,250. Predpokladaný termín realizácie stavebných prác na tomto objekte je naplánovaný od  14.04.2020 – 10.05.2020. Keďže v danom čase prebiehajú opatrenia kvôli vírusu COVID-19, termín a postup prác sa môže zmeniť. Pred začiatkom prác Vás budem informovať aspoň 3  dni pred plánovaným začiatkom prác. 

V prípade nejasností kontaktujte prosím Obecný úrad v Letanovciach.