Štátna ochrana prírody SR a jej organizačné útvary budú fungovať v obmedzenom režime

Na základe zasadnutia krízového štábu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky zo dňa 13. marca 2020, v súvislosti s preventívnymi opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, štáb rozhodol o zákaze vstupu do všetkých budov ŠOP SR cudzím osobám a zároveň upravil pracovnú prevádzku všetkých organizačných útvarov ŠOP SR, a to na dobu od 8:00 do 14:00 hod.

V prípade potreby kontaktujte zamestnancov ŠOP SR telefonicky alebo e-mailom. Kontaktné údaje nájdete v sekcii kontakty.

Obmedzenie platí od 16. do 24. marca 2020.

Ďakujeme za pochopenie.