Z dôvodu rekonštrukcie vozovky v blízkosti  železničného podjazdu Letanovce bude v tomto úseku uzavretá komunikácia pre vozidlá, pre peších bude podjazd priechodný. V danom úseku bude osadené dopravné značenie o uzávierke s termínom realizácie prác. Predbežný termín začatia prác je naplánovaný od 10.3.2020 cca 2 týždne, presný termín realizácie bude zo strany realizátora stavby ešte upresnený.