Obchodná verejná súťaž – predaj drevnej hmoty

Obchodná verejná súťaž – predaj drevnej hmoty

Správa NP Slovenský raj vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj 915,19 m3 drevnej hmoty.

Bližšie informácie:

OVS 01_2023 NP Slovensky raj