Návštevný poriadok – zimné aktivity

Návštevný poriadok – zimné aktivity

Dňa 20.apríla 2017 sa uskutočnilo pracovné rokovanie k novému návštevnému poriadku – téma zimné aktivity. Rokovania sa zúčastnilo 10 ľudí. Vzhľadom k snehovej kalamite sa viacero pôvodne prihlásených účastníkov ospravedlnilo, preto budú ich požiadavky a pripomienky prerokované samostatne. Vyhodnotenie námetov, pripomienok a záverov, ktoré odzneli na rokovaní, si môžete pozrieť v priložených tabuľkách: