Návštevný poriadok – záznam z rokovania a miestnej obhliadky k vyhradenému areálu pre skalolezenie Stratenská Píla

Návštevný poriadok – záznam z rokovania a miestnej obhliadky k vyhradenému areálu pre skalolezenie Stratenská Píla