Návštevný poriadok – záznam z rokovania a miestnej obhliadky k preložke turistického chodníka Zelená hora – Hrdlo Hornádu a k vyhradenému areálu pre skalolezenie Hrdlo Hornádu

Návštevný poriadok – záznam z rokovania a miestnej obhliadky k preložke turistického chodníka Zelená hora – Hrdlo Hornádu a k vyhradenému areálu pre skalolezenie Hrdlo Hornádu