Návštevný poriadok záznam z rokovania a miestnej obhliadky k preložke turistického chodníka Ihrík – Letanovský Mlyn

Návštevný poriadok záznam z rokovania a miestnej obhliadky k preložke turistického chodníka Ihrík – Letanovský Mlyn