Návštevný poriadok – záznam z pracovného rokovania k návrhu na zrušenie chodníka Lesnica – Klauzy