Návštevný poriadok – skalolezenie a ľadolezenie

Návštevný poriadok – skalolezenie a ľadolezenie

Dňa 27. marca 2017 sa uskutočnilo pracovné rokovanie k novému návštevnému poriadku – téma skalolezenie a ľadolezenie. Rokovania sa zúčastnilo 23 ľudí. Vyhodnotenie námetov, pripomienok a záverov, ktoré odzneli na rokovaní, si môžete pozrieť v priložených tabuľkách: