Návštevný poriadok – Pešia turistika, vyhradené areály a ferrata HZS Kyseľ

Návštevný poriadok – Pešia turistika, vyhradené areály a ferrata HZS Kyseľ

Dňa 16.3.2017 sa na Správe NP Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo pracovné rokovanie k návštevnému poriadku Národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma k témam: “Pešia turistika, vyhradené areály pre voľný pohyb osôb a ferrata HZS Kyseľ”. Rokovania sa zúčastnilo 28 ľudí.

V úvode bol zo strany Správy NP Slovenský raj predstavený pracovný návrh nového návštevného poriadku s vysvetlením existujúceho stavu a návrhom zmien prejednávaných tém.

V priložených tabuľkách sú vyhodnotené námety, pripomienky a požiadavky, ktoré odzneli na rokovaní od subjektov, ktoré sa rokovania zúčastnili: