Návštevný poriadok – jazda na koni

Návštevný poriadok – jazda na koni

Dňa 7.apríla 2017 sa uskutočnilo pracovné rokovanie k novému návštevnému poriadku – téma jazda na koni. Rokovania sa zúčastnilo 17 ľudí. Vyhodnotenie námetov, pripomienok a záverov, ktoré odzneli na rokovaní, si môžete pozrieť v priložených tabuľkách: