Návštevný poriadok – doprava

Dňa 3. mája 2017 sa uskutočnilo pracovné rokovanie k novému návštevnému poriadku – doprava a parkovanie, jazda na snežných skútroch a štvorkolkách, vyhliadkové lety, stanovanie, táborenie a bivakovanie. Rokovania sa zúčastnilo 22 ľudí. Vyhodnotenie námetov, pripomienok a záverov, ktoré odzneli na rokovaní, si môžete pozrieť v priložených tabuľkách: