Návštevný poriadok – cykloturistika

Návštevný poriadok – cykloturistika

Dňa 30. marca 2017 sa uskutočnilo pracovné rokovanie k novému návštevnému poriadku – téma cykloturistika. Rokovania sa zúčastnilo 28 ľudí. Vyhodnotenie námetov, pripomienok a záverov, ktoré odzneli na rokovaní, si môžete pozrieť v priložených tabuľkách: