Národný park Slovenský raj má novú expozíciu o roklinách

Národný park Slovenský raj má novú expozíciu o roklinách

V informačnom stredisku Správy Národného parku Slovenský raj na Podlesku pri Hrabušiciach môžu turisti navštíviť novú expozíciu o roklinách Slovenského raja. Okrem získania rozličných informácií o túrach či okolitej prírode od pracovníkov správy národného parku sa tak môžu návštevníci sami detailne oboznámiť s tajomným svetom roklín.   

„V rámci reformy národných parkov považujeme prevádzku informačných centier za jednu zo  základných úloh správ národných parkov. Sme radi že Národný park Slovenský raj má novú a modernú expozíciu zameranú na jeho najvýznamnejší fenomén, rokliny“ povedal štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča, ktorý sa zúčastnil slávnostného otvorenia expozície, ktoré sa konalo v piatok 19. augusta.

Dominantou expozície je svetelná stena so skutočnými stúpačkami a virtuálnou realitou z Prielomu Hornádu.

„Starú, statickú expozíciu sme nahradili modernými interaktívnymi prvkami hlavne z dôvodu, že mnoho návštevníkov národného parku si nevie predstaviť ako to v rokline vyzerá, ako je prechod náročný“, objasnil Tomáš Dražil, riaditeľ Správy NP Slovenský raj, „turista si nasadí okuliare a má pocit ako keby naozaj kráčal po stúpačkách v Prielome Hornádu“.

Raj na dotyk – tak sa nazýva dotykový kiosk s informáciami o histórii sprístupňovania roklín, flóre a faune Slovenského raja. Desať sprístupnených roklín prezentujú krátke videá a najznámejšie vodopády Slovenského raja – Misove vodopády sú predstavené videoprojekciou doplnenou o exponáty typických rastlín a živočíchov roklín. Expozíciu doplňujú krátke animačné filmy o tom, ako sa majú návštevníci v roklinách správať. Všetky informácie sú spracované v dvoch jazykových mutáciách, v slovenskej a anglickej verzii.

„Podlesok je nástupné miesto do viacerých roklín severnej časti Slovenského raja. Je dobré, že práve tu má správa národného parku infocentrum s expozíciou zameranou špeciálne na rokliny“, dodala Jana Skokanová, starostka obce Hrabušice.

Informačné centrum je otvorené počas letnej sezóny denne. Náklad na zriadenie expozície predstavuje 85 000 €, 50% bola podporená z projektu DBU.

 

 

Informačné centrum Podlesok

 

Interiér expozície

 

Virtuálna prehliadka Prielomu Hornádu

 

Zľava doprava: Tomáš Dražil – riaditeľ Správy NP Slovenský raj, Jana Skokanová – riaditeľka Mikroregiónu Slovenský raj, Michal Kiča – štátny tajomník MŽP SR

Obrazovka v exteriéri infocentra o prístupnosti roklín a s aktuálnym vizuálnym prenosom z Misových vodopádov v rokline Suchá Belá

 

 

Promo film o roklinách Slovenského raja

Autor: UTAI – Ústav technológií a inovácií, Arolla film

Rokliny slovenského raja

 

Mediálne výstupy:

RTVS

 

Nový ČAS