Medzinárodný deň lesov v Slovenskom raji

Medzinárodný deň lesov v Slovenskom raji

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň lesov a v Slovenskom raji o to viac, že až 90 % územia jeho územia pokrývajú práve lesy. Prevažujú bukové a zmiešané bukovo-jedľové lesy, v roklinách a okrajových častiach smrekové. Pestrosť dopĺňajú lipovo-javorové sutinové lesy a lužné, predovšetkým jelšové lesy.  Vzácne sú reliktné borovicové a smrekovcové porasty na najextrémnejších skalnatých stanovištiach.

Centrálna časť Slovenského raja nad dolinou Bieleho potoka

 

Reliktné borovicové a smrekovcové porasty sú pre skalnaté a členité územia Slovenského raja typické. Zachovali sa ako „relikt“ (pozostatok) vývoja lesov od poslednej doby ľadovej, keď po ústupe ľadovcov a otepľovaní klímy sa tento kedysi hojne rozšírený typ lesa na celom Slovensku zachoval tam, kde bola a v súčasnosti aj  je nižšia konkurencia ostatných drevín – na skalách s plytkou vrstvou pôdy.

Reliktné vápencové borovicové lesy – lokalita Tri Kopce

Tieto stanovištia borovici vyhovujú a nezriedka sa stáva, že na nich nájdeme aj jedince staré stovky rokov. Extrémne podmienky, v ktorých vyrastajú, im nedovolia narásť do veľkých dimenzií, ale o to viac sú zaujímavé svojimi krásnymi, často až bizarnými tvarmi.

Pohľad do najdlhšej a najmohutnejšej rokliny Slovenského raja – Veľkého Sokola

 

Symbolickým a ikonickým stromom Slovenského raja bola borovica na Tomášovskom výhľade. Dnes je už minulosťou, pretože 11.6.1986 bola vyvrátená vetrom a padla zo skaly. Na priloženom obrázku výrezu kmeňa tejto borovice môžeme vidieť, že mala pri pomerne malom priemere kmeňa 33cm vek až 231 rokov.