Letná turistická sezóna na Podlesku 2020 z pohľadu nováčika v kolektíve Správy Národného parku Slovenský raj

Letná turistická sezóna na Podlesku 2020 z pohľadu nováčika v kolektíve Správy Národného parku Slovenský raj

Text a foto: Matej Pisarčík

Ako nový pracovník Správy Národného parku Slovenský raj som nastúpil do situácie Covidu na pozíciu Environmentálna výchova. Pracovnou náplňou je aj letná turistická sezóna v turistickom informačnom stredisku na Podlesku. Stredisko máme otvorené od prvého júla do konca augusta. Je zamerané na podávanie informácií pre širokú verejnosť, ako aj predaj rozličných suvenírov.

Nakoľko je tento rok špecifický rôznymi opatreniami kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia Covid 19, nevedeli sme aká bude návštevnosť v porovnaní s minulými rokmi. Pre mňa to bola prvá sezóna, takže to bolo pre mňa tak či tak všetko nové. Zisťoval som a vypytoval sa kolegov, ako čo funguje a ako to bolo po minulé roky, aby som vedel čo ma čaká. Potrebovali sme urobiť aj zopár nových opatrení v súlade s nariadeniami vlády.

Sezóna začala a turisti k nám začali prichádzať. Pamätám si ako ma prvý deň zaúčal môj kolega František a robil to veľmi dobre. Turistom podával informácie aj nad rámec ich otázok. Snažil sa mi ukázať čo všetko možno ľuďom povedať o Národnom parku, o ochrane prírody a rôznych zaujímavostiach, skrátka ako pracovať s ľuďmi. Samozrejme ma naučil pracovať s elektronickou pokladňou, účtovníctvom a veľa iných dôležitých vecí, ktoré súvisia s predajom v turistickom informačnom stredisku.

Nasledujúce dni som už pracoval sám, podľa služieb, ktoré máme rozdelené medzi štyroch kolegov. Nuž a človeče pomôž si ako vieš, alebo skús priateľa na telefóne. Samozrejme kolegovia boli vždy ochotní a mne sa práca s ľuďmi veľmi zapáčila. Vždy som bol zvedavý odkadiaľ všade k nám prídu návštevníci. Vedieme si aj štatistiku národnosti návštevníkov a tak si vieme porovnať jednotlivé dni aj celé sezóny. Samozrejme počet návštevníkov veľmi závisí od počasia. Za priaznivého počasia bolo vždy veľa turistov a za daždivého oveľa menej, no možno o to viac času na pozastavenie sa a diskusiu. Hostia z vedľajšieho kempu sa mali čas viac porozhliadať vo vitrínach, v ktorých máme rôzne skameneliny, kosti jaskynného medveďa, preparáty zvierat, reliéfovú mapu Slovenského raja a pod. Našli sa aj takí, čo si našli s deťmi čas a pozreli si filmy o Slovenskom raji, ktoré sme im premietli, prípadne si deti kreslili niečo na papier. Vždy ma potešilo, keď som počul nemecky hovoriacich turistov, ktorých bolo aj napriek Covidu pomerne dosť. Rád som s nimi konverzoval v nemčine, keďže tejto reči som sa priučil pri mojom 7 ročnom pobyte v Rakúsku.

Turistov bolo všeobecne aj v porovnaní s inými sezónami dosť, aj keď štruktúra návštevnosti sa zmenila. Najviac bolo domácich slovenských návštevníkov, nakoľko sa mnohí rozhodli stráviť radšej dovolenku v domácej krajine. Necelých dvadsať percent tvorili Česi a podobne aj Poliaci. Zo zahraničných bolo najviac Nemcov, potom Rakúšania, Holanďania, Lotyši, Litovčania,  Belgičania atď. Návštevníci boli takmer výlučne z Európy. Najviac ľudí bolo v strede letnej sezóny na prelome júla a augusta, pričom najsilnejšie dni sme mali aj vyše sto ľudí v informačnom stredisku. Počas slabých upršaných dní to bolo len okolo 30 ľudí. Aj v priebehu dňa boli rozdiely, pričom najviac ľudí chodilo medzi deviatou a dvanástou hodinou.

Chvíle na Podlesku mi budú počas roka veľmi chýbať. Práca s ľuďmi bola veľmi zaujímavá. Od klasických informácii o rokline Suchá Belá a odporúčania trás pre turistov, cez predaj suvenírov sa človek stretol občas aj so zanietencami pre prírodu a veľkými cestovateľmi. Zažil som aj chvíle úsmevné. Občas ma svojimi otázkami turisti zaskočili a tak som bol nútený si niečo nové zistiť a naučiť sa. Úsmevné boli aj chvíle pri občasných nedorozumeniach s Poliakmi. Získal som veľa nových skúsenosti, nabral nových vedomostí a spoznal nových ľudí. Letná sezóna na Podlesku mi ubehla rýchlo ako voda a teším sa znova o rok.

Matej Pisarčík

pracovník environmentálnej výchovy

Správa Národného parku Slovenský raj