Kosenie Kopaneckých Vernárskych lúk 2022

Kosenie Kopaneckých Vernárskych lúk 2022

Text: Peter Olekšák

Úvodné foto: Vlado Šifra

Fotografie: autori uvedení pri jednotlivých foto

Video: Vladimír Šifra (podrobnosti uvedené v titulkoch na záver)

…článok bude postupne dopĺňaný o ďalšie fotografie, text a mediálne výstupy, ako ich poposielajú jednotliví účastníci

 

 

Tak ako kedysi. Ručne sú pokosené a pohrabané druhovo najbohatšie lúky na svete. Tohto roku k názvu akcie pribudol prívlastok – po novom. V ochrane prírody totiž prebehla reforma a Slovenský raj sa dostal medzi trojicu národných parkov, kde správu viac ako 10 tis. ha štátnych lesných pozemkov spolu so zamestnancami štátnych lesov prebrala do svojej správy Správa NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi.

 

Tieto lúky nie sú štátne, sú súkromné a ich zachovanie je v súčasnosti dielom vzájomnej spolupráce. Správa NP Slovenský raj podujatie organizačne zabezpečuje v spolupráci s Obcou Vernár a so Slovenským koseckým spolkom. Tradične prišli kosiť naši priatelia z Čiech (NP Šumava, CHKO Poodří, CHKO Beskydy a CHKO Pálava a iní), z Poľska (NP Gorce), naši z riaditeľstva ŠOP SR a CHKO Horná Orava. Veľké poďakovanie patrí dobrovoľníkom, ktorých je čoraz väčší počet a pomáhajú nezištne nielen pri kosení, ale aj pri hrabaní. Počas dvoch dní bolo pokosených približne 6 ha lúk. Prvý deň sa kosenia zúčastnilo približne 50 koscov, druhý deň približne 30. Z plochy bolo odvezených 21 balíkov sena, predošlý rok 41.

Sponzorsky nás podporilo viacero subjektov, VSD a VSE finančne aj fyzickou prácou jej zamestnancov, Toyota Poprad zabezpečila vývoz koscov na miesto kosenia, Urbariát Hrabušice nám navaril už tradične chutný guláš. S traktorom a vlečkou nezištne vypomáhal Jaro Jánoš z Vernára.

Tento rok bol ešte niečím výnimočný. Extrémnym suchom. Kosilo sa ťažko, tráva bola aj veľmi skoro ráno bez rosy, bez života, vysušená a riedka. O to vzácnejšie je seno, ktorého sa dosušila polovica toho, čo minulý rok. Už je v bezpečí a je pripravené pre koníky miestneho gazdu, ktorý ho zbalíkoval a odviezol. S úctou sme pozbierali, čo sme nesiali. Možno niektoré záverečné úkony trocha s modernejšou technikou, ale v podstate tak, ako kedysi. 

Okrem toho, že táto akcia pomáha zachovať druhovo najbohatšie lúky na svete, kde na 1/2 m2 plochy lúky rastie 54 druhov rastlín ma ešte jeden významný aspekt. Spomenul ho riaditeľ poľského národného parku Gorce Janusz Tomasiewicz pri návrate z kosenia: Je dôležité, že sme to nielen pokosili, ale že sme sa tu aj ako ľudia stretli.

 

Z kosenia a spania pod hviezdnou oblohou pripravili Vernárec Vlado Šifra s kamarátom krásne video, môžete si ho pozrieť v nasledujúcom linku:

Kopanecké Vernárske lúky 2022

 

V tomto linku si môžete pozrieť fotografie z kosenia od fotografky Zuzky Gogovej:

Kosenie 1. deň – Foto Zuzka Gogová

 

 

 

Ráno v sedle Podzávej (Foto: Peter Olekšák)

 

Prvé zákosy, prvý v rade starosta obce Vernár Vlado Ondruš (Foto: Peter Olekšák)

 

Kopanec kosí čoraz viac dobrovoľníkov z celého Slovenska (Foto: Peter Olekšák)

 

Ján Kašpárek zo Správy NP Slovenský raj (Foto: Peter Olekšák)

 

Pohľad z Podzáveja (Foto: Peter Olekšák)

 

Zľava doprava: Tomáš Hovorka (dobrovoľník), riaditeľ poľského Gorčanského národného parku Janusz Tomasiewicz s manželkou Kristinou, Alenka Kokavcová (dobrovoľníčka)

(Foto: Peter Olekšák)

 

Ku koseniu už neodmysliteľne patrí vystúpenie Folklórneho súboru Vernár

(Foto: Peter Olekšák)

 

Tohto roku sme boli svedkami obzvlášť príjemnej udalosti – Denis Bechera sa na lúke pri kosení zasnúbil so Simonou Poluchovou

(Foto: Peter Olekšák)

 

Záver druhého dňa kosenia. Približne polovica koscov už na foto chýba, nabudúce sa odfotíme aj na začiatku.

(Foto: Zuzka Gogová)

 

Začiatok hrabania sa nesie v réžii Správy NP Slovenský raj. Keďže v noci pršalo, seno sme len poprevracali

(Foto: Tomáš Hovorka)

 

Druhý deň hrabania bol už prevažne slnečný a veterný, seno krásne šušťalo pod hrabľami. Bohužiaľ tento deň nás bola ani nie polovica, čo predošlý deň,

bola to celkom drina. (Foto: Peter Olekšák)

 

Pri premiestňovaní sena zo strmých svahov do údolia sa nám už dávnejšie osvedčili celty. A aj napriek únave nás dobrá nálada neopustila:

 

 

Hotovo. O rok sme tu zas. (Foto: Peter Olekšák)

 

MEDIÁLNE VÝSTUPY:

 

TA3

NOVÝ ČAS

TV JOJ