Kopanecké lúky – prírodný klenot a dedičstvo našich predkov

Kopanecké lúky – prírodný klenot a dedičstvo našich predkov

Zostavil:  Peter Olekšák

Úvodná foto:  Mirka Šárová

Národný park Slovenský raj je hornaté krasové územie, ktoré pokrývajú prevažne lesy. Známy je predovšetkým svojimi roklinami s vodopádmi, ktoré ročne navštívia státisíce turistov. Len málokto vie, že národný park ukrýva aj iný klenot – horské lúky a pasienky. Nie je ich veľa, spolu majú výmeru niečo viac ako 1 000 ha a zaberajú iba 5 % z rozlohy národného parku. Druhovo najbohatšie a pre ochranu prírody naj­cennejšie lúky sa nachádzajú v katastri obce Vernár.

Kopanecké lúky zo sedla Kopanec
Foto: Peter Olekšák

Kopanecké lúky zo sedla Podzávej
Foto: Peter Olekšák

Sedlo Podzávej
Foto: Peter Olekšák

Druhovo najbohatšia časť Kopaneckých lúk
Foto: Peter Olekšák

Kopanecké lúky sú ozajstný unikát, čo potvrdzujú dlhoročné opakované výskumy. Výskum sa robí na štandardnej ploche – vytýčenom štvorci päť na päť metrov. Tam máme 108 rastlín, svetový rekord je 116 rastlín. V rámci štvorca máme fixované menšie plochy. Na štvorec 0,5 krát 0,5 metra máme svetový rekord 52 vyšších druhov rastlín. Na svete nie je známa lokalita, kde by ich na ploche takejto veľkosti rástlo viac hovorí riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil.

Druhová bohatosť je pravidelne monitorovaná na výskumných plochách
Foto: Peter Olekšák

Radosť z výsledkov výskumu
Na fotke botanici Správy NP Slovenský raj zľava doprava –
Števka Bryndzová, Tomáš Dražil a Hanka Leskovjanská
Foto: Peter Olekšák



Červenohlav ihlanovitý
Foto: Peter Olekšák

Vstavač počerný
Foto: Mirka Šárová

Ľalia cibuľkonosná
Foto: Peter Olekšák

Horec luskáčovitý
Foto: Peter Olekšák

Je paradoxné, že o tieto lúky sme takmer prišli. Lúky sa do roku 1975 ručne kosili ich vlastníkmi z ob­ce Vernár. Kosili sa neskoršie a len raz ročne, keď už boli všetky lúky blízko Vernára pokosené a pohrabané. Je obdivuhodné, v akých ťažkých podmienkach dokázali ľudia seno dorobiť a hlavne zviezť do Vernára. Chodili na tieto lúky pracovať celé rodiny na niekoľko dní aj s nocovaním na mieste. Po vzniku družstva sa lokalita prestala postupne využívať. Veľká vzdialenosť od družstva, neprís­tupnosť terénu a strmé svahy znemožňovali prístup pre ťažšie stroje. Kopanecké lúky začali zarastať nále­tom smreka a borovice.

Vernárčania pri práci so senom
Foto: Archív Vlada Šifru

Práca so senom na Kopaneckých lúkach a v okolí
Foto: Archív Vlada Šifru a Archív Správy NP Slovenský raj

Vývoj Kopaneckých lúk zo sedla Podzávej
Foto: Archív Správy NP Slovenský raj

Keď sme koncom 90-tych rokov prišli prvýkrát na Kopanecké lúky a spoločne so Správou Národné­ho parku Slovenský raj objavili ich bohatstvo, miestami viac ako lúky pripomínali mladý les“, hovorí Ján Šeffer, riaditeľ Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie a dodáva: „Podarilo sa ich zachrániť doslova v hodi­ne dvanástej“.

Od tohto obdobia došlo k vyčisteniu lúk od náletov a začalo pravidelné mechanizované a ručné kosenie druhovo najvýznamenjších a najdostupnejších plôch. V r. 2017 a r.2018 boli pracovníkmi Správy NP Slovenský raj ručne pokosené a pohrabané druhovo najcennejšie plochy.

Videá z kosenia r. 2017 a r.2018:

r.2017

r.2018

V tomto období vznikla myšlienka týmto spôsobom pokosiť za účasti partnerov a dobrovoľníkov v lete 2019 to najcennejšie na Kopanci vo väčšom rozsahu.

To sa nakoniec aj podarilo. V dňoch 10.7.2019 až 12.7.2019 sa uskutočnilo ručné kosenie približne 3ha lúky. V dňoch 16.7.2019 a 17.7.2019 boli lúky pohrabané a seno zvezené do Dobšinskej Ľadovej Jaskyne.

 

Základné informácie o kosení:

Organizátor:

  1. ŠOP SR – Správa Národného parku Slovenský raj, Štefánikovo nám. 9, 052 01 Spišská Nová Ves

  2. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava

  3. Obec Vernár, Hlavná 171/65, 059 17  Vernár

Termín akcie:

10. júla – 13. júla 2019 (streda – sobota)

Miesto konania:

Národný park Slovenský raj, Kopanecké lúky, k.ú. Vernár

Počet účastníkov:

Viac ako 70, z toho 40 koscov, 15 účastníkov bolo z ČR (pracovníci CHKO Moravskoslezské Beskydy, CHKO Pálava), zvyšok z NP Slovenský raj, Slovenského koseckého spolku, Lesov SR, CHKO Orava a domáci obyvatelia z Vernára

Ubytovanie a stravovanie:

Ubytovanie pre účastníkov akcie bolo zabezpečené v dvoch chatách: Chata Ľadová (Mestské lesy Dobšiná) a chata Hansjakubová (Martin Oravec), časť účastníkov v stanoch priamo na hrebeni Kopanca. Ubytovanie a kompletné stravovanie účastníkov bolo hradené organizátormi.

Médiá:

Akcie sa zúčastnili a TV reportáž alebo správu v tlači odvysielali: RTVS, TA3, TV JOJ, TV Reduta (mestská televízia Spišská Nová Ves), TASR, Nový čas, Pravda, Podtatranské noviny, organizátori pripravili tlačovú správu (linky na mediálne výstupy sú na konci článku)

Pozvánka

Prípravy
Foto: Peter Olekšák

Prípravy
Foto: Peter Olekšák

Prípravy
Foto: Peter Olekšák

10.7.2019

Bola začatá príprava základného tábora v sedle Podzávej, kde časť koscov už tradične spala neďaleko miesta kosenia tak, ako sa to dialo kedysi.

Stavba prístreška požičaného od Lesov SR, š.p.. OZ Prešov (ďakujeme)
Foto: Peter Olekšák (gopro)

Hotovo
Foto: Miro Lehocký

Jednou z prvých aktivít v základnom tábore bola stavba latríny
Foto: Peter Olekšák (gopro)

Večerný zraz účastníkov kosenia v lokalite Hansjakubová otvoril
Tomáš Dražil, riaditeľ Správy NP Slovenský raj
Foto: Peter Olekšák (gopro)

Hansjakubová – časť koscov bola ubytovaná v tejto lokalite
Foto: Mirka Šárová

Prvý večer v základnom tábore
Foto: Peter Olekšák (gopro)

Mrazivé ráno v základnom tábore. Aj napriek tomu, že je júl, nadránom klesla teplota k nule. Budíček o 4.00
Foto: Peter Olekšák (gopro)


11.7.2019

Tak, ako kedysi, začali sme ručné kosenie s prvými lúčmi slnka pri rannej rose.

Poďakovanie tráve pred kosením:

„Tráva, ďakujem ti za to, že si, za to, že si tu s nami, za to, že tu môžeme byť s tebou. Ďakujeme ti, že si tu pretrvala tisícročia, že si vydržala všetky príkoria a zloby. Prosíme ťa, zostaň tu s nami naveky, nasycuj naše stáda, ochraňuj pôdu na stráňach pred lejakmi, zelenaj sa pre naše oči, obdarúvaj nás životodarným kyslíkom. My ti sľubujeme, že ťa budeme vždycky starostlivo opatrovať a chrániť a budeme ti vždycky vzdávať našu hlbokú úctu uvedomujúc si, že zberáme, čo sme nesiali.“

Potom sa predkovia pustili do roboty.

 

Poďakovanie tráve pred kosením predniesol Ľubo Pastucha
zo Slovenského koseckého spolku
Foto: Mirka Šárová

Poďakovanie tráve pre kosením
Foto: Milan Barlog

Ranné svišťanie kosy na strmej lúke
Foto: Miro Lehocký
Práca ide v rannej rose pekne od ruky
Foto: Milan Barlog

Ľubomír Košút z Oravy, jeden z najlepších koscov strednej Európy
Foto: Peter Olekšák (gopro)

Ľubomír Košút z Oravy, jeden z najlepších koscov strednej Európy
Foto: Mirka Šárová

Sem – tam vyšlo aj slniečko a sem – tam nám aj zapršalo
Foto: Mirka Šárová

Slovenský kosecký spolok v akcii
Foto: Mirka Šárová

Precízne a rýchle brúsenie kosy
Janka Adamová z Daphne
Foto: Milan Barlog

Sem tam treba aj oddýchnuť a skontrolovať ostatných
Kolegovia ochranári z CHKO Horná Orava a CHKO Moravskoslezké Beskydy
Foto: Mirka Šárová



Kolegovia ochranári z CHKO Moravskoslezké Beskydy v tradičných krojoch
Foto: Mirka Šárová

Kolegov zo štátnych lesov bolo vidieť najčastejšie v nedostupných častiach pri lese – na fotke Jano Kašpárek
Foto: Milan Barlog



Výraz tváre hovorí za všetko
Rasťo Lasák z Daphne
Foto: Mirka Šárová

Kosenie sprevádzalo aj plieskanie bičom
Foto: Mirka Šárová

Ako za starých čias – kosec z Vernára
Foto: Mirka Šárová

Na lúke vidieť koscov prevažne v krojoch
Jožko Kormančík zo Správy NP Slovenský raj sa priúča od majstra Ľuba Košúta
Foto: Mirka Šárová

Keď už je čo-to za nami, prichádzajú novinári
Foto: Mirka Šárová

Akcia sa tešila veľkej pozornosti médií
Foto: Milan Barlog

V niektorých častiach lúky bolo viac novinárov ako koscov
Foto: Mirka Šárová

Novinári pri práci…
Foto: Milan Barlog

…a pri vyskúšaní si práce s kosou. V tomto prípade pod dohľadom skúsenej majsterky Slovenska Emílie Šeligovej z Oravy
Foto: Mirka Šárová

Blíži sa čas obeda. Od štvrtej rána nám už celkom škvŕka v bruchu
Foto: Mirka Šárová

Počas obednajšej prestávky sa vzdelávame. Ján Šeffer z Daphne a Tomáš Dražil zo Správy NP Slovenský raj vysvetľujú význam a jedinečnosť lúk, ktoré kosíme
Foto: Mirka Šárová

Starosta Vernára Vlado Ondruš zaspomínal, ako chodil kosiť tieto lúky ako malý chlapec
Foto: Mirka Šárová

Prichádzajú ženy z Vernára v krojoch s obedom po pokosenej lúke
Foto: Mirka Šárová

Ženy s obedom
Foto: Milan Barlog

Najprv sa pred obedom treba potúžiť
Foto: Milan Barlog

Po obede ešte krásny vernársky spev
Foto: Milan Barlog


A pridáva sa aj starosta
Foto: Milan Barlog

Spodný tábor priamo na mieste kosenia
Foto: Mirka Šárová

Po obede je ten správny čas, aby si aj šéfovia vyskúšali, o čom je ručné kosenie – Tomáš Dražil
Foto: Milan Barlog

A Ján Šeffer pod dohľadom Peťa Olekšáka
Foto: Milan Barlog

Keďže nám popršalo, pokračujeme aj poobede ako za rannej rosy až navrchu v okolí základného tábora
Foto: Peter Olekšák (gopro)

Večer na pokosenej lúke
Viac ako 2ha z 3ha máme za sebou
Foto: Jirko Kmet



Večer na chate Ľadová vládne pohodová atmosféra, ktorú zabezpečuje svojou hrou a spevom Marek Ondrek z CHKO Horná Orava
Foto: Mirka Šárová

12.7.2019

Po ďalšej júlovej mrazivej noci vstávame o piatej. Dnes nás už čaká posledná tretina plánovanej výmery, ale tá najkrajšia a druhovo najbohatšia. Prvý deň sme pokosili najstrmšiu časť rozrytú diviakmi s pozostatkami starých pňov, takže to bude tak trocha aj za odmenu.

Kto nespal na lúke, čaká ho už druhé ráno cesta Aviou
Foto: Veronika Kalníková

Úcastníkov kosenia je druhý deň už menej, ale stále dosť na to aby najkrajšiu a druhovo najbohatšiu časť Kopaneckých lúk dokončili
Foto: samospúšť

Táto časť lúky bola za odmenu. Pri kosení nádherne voňala.
Foto: Jirko Kmet

Kolegovia z CHKO Pálava
Foto: Jirko Kmet

Jirko Kmet z CHKO Pálava
Pracovníci Správy NP Slovenský raj a posledné metre do cieľa
Foto: Jirko Kmet

Fero Bartko a Števka Bryndzová s dcérou Anetkou zo Správy NP Slovenský raj
Foto: Jirko Kmet

Moravsko – slovenský ochranársky pár v krojoch –
Jana Pniok z CHKO Moravskoslezké Beskydy a Robo Javorský zo Správy NP Slovenský raj
Foto: Jirko Kmet

Na záver dňa v Kopaneckom sedle zaspievali muži a ženy z FS Vernár tradičné piesne
Foto: Veronika Kalníková

16.7.2019

Keďže nám počasie veľmi neprialo, k hrabaniu a sušeniu sme sa dostali až v utorok. Čakajú nás 3ha ručne pokosených lúk v zákosoch. Tu už nastupujú čisto pracovníci Správy NP Slovenský raj.

Počasie nám praje a robota nám ide pekne od ruky. Seno je už napoly suché, ale treba každý jeden zákos otočiť a roztriasť.
Foto: Peter Olekšák (gopro)

Obednajšia krátka prestávka
Foto: Peter Olekšák (gopro)

Hotovo. Večer končíme v oklieštenej zostave ale s radostným pocitom, že máme všetko pohrabané
Foto: Miro Lehocký

17.7.2019

Seno pekne preschlo, ale už prichádzajú aj búrky. Seno sa bude zbierať strojovo tam, kde traktor dôjde, kde nie, hrabeme ručne. Okrem pracovníkov Správy NP Slovenský raj pomáhajú aj rodinní príslušníci.

Hrabanie strmej, pre traktor neprístupnej časti
Foto: Milan Barlog

Vysušené seno pekne šuští a vonia
Foto: Milan Barlog

Poobede prichádza technika a pripravuje seno na balíkovanie
Foto: Milan Barlog

Pripravené seno na balíkovanie

Večer už prebieha balíkovanie a napriek hroziacim búrkam sa podarilo všetko seno z lúky šťastne odviezť

Miesto záveru si dovolím odcitovať z článku o tomto podujatí, ktorý napísala Janka Adamová z  Daphne:

Že prečo toľko rozruchu kvôli dákym kvetom a lúkam? Človek na Slovensku ani nemusí byť dôchodkového veku, a určite si aspoň matne z detstva pamätá, že naša vidiecka krajina v lete oplývala farebnými voňavými lúkami s bzučiacim či cvrlikajúcim hmyzom. Vedecké výskumy ukazujú, že obrovské množstvo rastlín a živočíchov z lúk na nížinách medziročne prudko klesá a v západnej polovici Európy mnohé dovtedy bežne rastúce druhy už roky nevideli. Keďže každá a akokoľvek nenápadná rastlina či živočích sú súčasťou potravinového reťazca ďalších druhov vrátane človeka, masívny výpadok na nižších líniách prináša logické dôsledky vyššie. Je dobré si uvedomiť, že aj rozmanitosť druhov rastlín a živočíchov v našom prostredí má vplyv na život každého z nás. A nielen tých, čo prídu po nás.

 

 

Mediálne výstupy:

Podtatranské noviny

TA3

RTVS

Spišský korzár

TV Reduta

Nový čas

dobrenoviny.sk