Konferencia k príprave nového Návštevného poriadku Národného parku Slovenský raj

Konferencia k príprave nového Návštevného poriadku Národného parku Slovenský raj

Konferencia k príprave nového Návštevného poriadku Národného parku Slovenský raj

Text: Peter Olekšák

Foto: Aladár Holmok

Dátum: 1.3.2017

Dňa 28.2.2017 sa uskutočnila Konferencia k príprave nového Návštevného poriadku Národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi. Konferencie sa zúčastnilo približne 80 zo 111 pozvaných dotknutých subjektov.

Rokovanie sa uskutočnilo podľa nasledovného programu:

 • 9.00 – 9.45 Otvorenie konferencie, príhovor Mgr. Rastislava Rybaniča, generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny
 • 9.45 – 10.00 Úvod do procesu tvorby nového návštevného poriadku pre územie NP Slovenský raj, Ing. Tomáš Dražil, PhD., Správa NP Slovenský raj
 • 10.00 – 10.30 Predstavenie platného návštevného poriadku a predbežný návrh zmien, Mgr. Peter Olekšák, Správa NP Slovenský raj
 • 10.30 – 11.00 Prestávka s občerstvením
 • 11.00 – 11.20 Právny rámec a harmonogram schvaľovania návštevného poriadku, Ing. Milan Murín, Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie Košice
 • 11.20 – 11.50 Diskusia
 • 11.50 – 12.00 Zhrnutie výsledkov konferencie a ďalší postup pri tvorbe návštevnéhoporiadku, Ing. Tomáš Dražil, PhD., Správa NP Slovenský raj
 • 12.00    Tlačová konferencia
 • 12.00 – 13.00 Pracovný obed

Výstupy z tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu:

SME – Korzár Spis 

TV JOJ

TA3

TV Reduta

RTVS

Približne o dva týždne bude nasledovať prvé pracovné rokovanie skupiny Pešia turistika, vyhradené areály pre voľný pohyb osôb a ferrata Kyseľ. Rokovania sa môžu okrem pozvaných 111 subjektov zúčastniť aj ďalší prizvaní, ktorí môžu byť danými aktivitami dotknutí.

Harmonogram tvorby a schvaľovania návštevného poriadku:

 • 7.12.2016 – pracovné rokovanie Správy NP Slovenský raj s OÚ, odborom starostlivosti o ŽP Košice
 • 3.2.2017 – druhé pracovné rokovanie Správy NP Slovenský raj s OÚ, odborom starostlivosti o ŽP Košice
 • 28.2.2017 – Konferencia k príprave nového Návštevného poriadku Národného parku Slovenský raj (111 pozvaných dotknutých subjektov)
 • 1.3.2017 – 30.6.2017 – pracovné rokovania k nasledovným témam:
  a) Pešia turistika, vyhradené areály pre voľný pohyb osôb a ferrata Kyseľ
  b) Cykloturistika
  c) Jazda na koni
  d) Zimné aktivity – zjazdové a bežecké lyžovanie, snowboarding
  d) Skalolezenie a ľadolezenie
  e) Člnkovanie a splavovanie Hornádu
  f) Doprava a parkovanie, jazda na snežných skútroch a štvorkolkách, vyhliadkové lety, stanovanie, táborenie a bivakovanie
 • 1.7.2017 – 31.8.2018 dopracovanie návrhu návštevného poriadku o výstupy z rokovaní pracovných skupín a) až f)
 • 10.09.2017 – doručenie návrhu návštevného poriadku na OÚ, odbor starostlivosti o ŽP v Košiciach
 • 10.09.2017 – 22.09.2017 – OÚ,OSŽP spracuje do úradnej formy verejnú vyhlášku návštevného poriadku
 • 22.09.2017 – 27.09.2017 – OÚ, OSŽP rozošle (resp. osobne doručí) verejnú vyhlášku s prílohami dotknutým subjektom. Verejná vyhláška bude zverejnená na príslušných vývesných miestach a webstránkach
 •  31.10.2017 – 13.11.2017 – vyhodnotenie pripomienok
 •  13.11.2017 – 16.11.2017 – OÚ, odbor starostlivosti o ŽP zašle návrh návštevného poriadku na MŽP SR
 •  december 2017 – predpokladané schválenie návštevného poriadku, vydanie formou vyhlášky OÚ Košice