Jesenné čistenie Prielomu Hornádu

Jesenné čistenie Prielomu Hornádu

Správa NP Slovenský raj spoločne s dobrovoľníkmi pravidelne dvakrát ročne organizuje čistenie rieky Hornád v národnom parku. Tohtoročná výnimočná situácia prináša pre COVID-19 so sebou mnohé obmedzenia. Aj Správa Národného parku Slovenský raj preto musela zrušiť plánované jarné čistenie Hornádu pre verejnosť. Zároveň prakticky nepretržite prebieha riešenie problému znečistenia rieky komunálnym, ale aj biologickým odpadom cez kompetentné inštitúcie.

Keďže však znečisťovatelia rieky produkujú odpad aj naďalej a doposiaľ sa nepodarilo účinne túto situáciu vyriešiť, v sobotu 3.10.2020 sa uskutočnilo ďalšie čistenie rieky Hornád v úseku Hrabušické Mýto – Prielom Hornádu. Akcie sa zúčastnilo 40 vodákov z celého Slovenska, ktorí čistili rieku z lodí a 4 rybári z MO SRZ v Spišskej Vsi. Vyzbieralo sa približne 50 vriec odpadu a okrem bežného prevažne plastového odpadu bola z rieky vytiahnutá aj chladnička a pneumatiky.

Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie.