Jesenná kytica zo Slovenského raja. Pekná, alebo nie?

Jesenná kytica zo Slovenského raja. Pekná, alebo nie?

V mesiacoch august a september pracovníci Správy NP Slovenský raj aktívne odstraňujú invázne nepôvodné druhy rastlín v národnom parku. Ich rozšírenie zaznamenávame najmä v severnej časti parku. Ako problémové sa javia hlavne tieto druhy:
Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera) sa dostáva do A zóny národného parku – Prielomu Hornádu. Semená Netýkavky prichádzajú tokom Hornádu z hornej časti rieky (obce Hranovnica, Spišský Štiavnik, Betlanovce). Netýkavka žliazkatá potom vyrastá v pobrežných partiách kaňonu, ktorý je po prírodnej stránke mimoriadne cenné územie.
Zlatobyľ kanadskú (Solidago canadensis) nachádzame na severnom okraji národného parku na styku so Spišskou kotlinou (Čingov, Ďurkovec, Podlesok). Rastie na neobhospodarovaných plochách, rumoviskách, veľmi častá je v okolí ciest a v priemyselných areáloch v okolí Spišskej Novej Vsi. Tento druh v poslednej dobe rýchlo expanduje na veľké plochy a vytláča pôvodné rastlinné spoločenstvá.
Pohánkovec japonský (Fallopia japonica) rastie v skupinách, ktoré sa každým rokom zväčšujú. Dosahuje výšku až okolo 3 m.
Invázne druhy rastlín majú potenciál rýchleho šírenia a vytláčania pôvodných druhov. V národnom parku a hlavne v prísne chránených častiach (A zóna) by sme nemali dopustiť ich rozšírenie. Preto buďme starostliví a likvidujme tieto rastliny na svojich pozemkoch. Odstraňovanie je potrebné pred dozretím semien a ich rozšírením po okolí. Ďakujeme za pomoc.