Text a foto: Peter Olekšák   

   Správa NP Slovenský raj eviduje vo svojej územnej pôsobnosti viacero lokalít, kde dochádza pri jarnej migrácii žiab k ich usmrcovaniu na pozemných komunikáciách. Najproblematickejším miestom v priľahlom regióne je každoročne Levočská priehrada.

   Žaby, v tomto prípade ide skoro výlučne o ropuchu bradavičnatú (Bufo bufo) prežívajú zimu zahrabané v hrabanke a lesnej pôde mimo vodného prostredia. V jarných mesiacoch dochádza k mohutnému jarnému ťahu do miesta rozmnožovania, v tomto prípade do umelej vodnej nádrže Levočská priehrada na Levočskom potoku. Celým údolím Levočského potoka paralelne vedie cesta III. triedy Levoča – Závada, kde dochádza k úhynom pri jarnej migrácii, avšak najväčší problém je práve približne v 500m úseku pri Levočskej priehrade. Preto pracovníci Správy NP Slovenský raj pravidelne každoročne v tomto úseku budujú dočasné zábrany v cestnej priekope, pozostávajúce z plastovej fólie upevnenej na drevených koloch a zakopanej v zemi. Následne každý deň niekoľkokrát za deň zberajú žaby do vedier a prenášajú cez cestu k miestu rozmnožovania.

Situáciu môžeme vidieť na priloženej mape:

 

 

 

Bližšie vysvetlenie k tejto konkrétnej lokalite si môžete pozrieť aj v nasledovnej reportáži:

TV Reduta – Jarná migrácia žiab

V r. 2019 boli zábrany postavené 2.4.2019 ešte pred jarným ťahom v dostatočnom predstihu. Obyčajne obdobie jarného ťahu trvá 2-3 týždne. Tohto roku bol z hľadiska počasia ťah veľmi nerovnomerný a dlho trvajúci, keďže viackrát počas apríla došlo k výraznému ochladeniu a nočným mrazom, pričom bolo pomerne sucho. Následne po jarnej migrácii dochádza v Levočskej priehrade k rozmnožovaniu žiab a spätnému ťahu, ktorý už nie je zďaleka taký mohutný.

 

Úhyn na ceste pri jarnej migrácii mimo zábran

Postavené zábrany
Postavené zábrany

Zábrany boli rozobrané pri začiatku spätného ťahu 29.4.2019. Počas obdobia jarnej migrácie bolo tohto roku prenesených 2545 ropúch bradavičnatých (Bufo bufo) a jeden mlok vrchovský (Triturus alpestris).

 

Ropucha bradavičnatá (Bufo bufo)

Ropucha bradavičnatá (Bufo bufo) – samica (väčšia) a samec

Keďže na jednu samicu pripadajú priemerne asi 3 samce, často sa stáva, že ešte počas migrácie, ale aj vo vode dochádza k vzájomnému súpereniu o samice

Nakladené vajíčka ropúch v typických vláknach

Táto cesta III. triedy má v budúcnosti slúžiť ako spojnica Levoče s Kežmarkom cez už zrušený bývalý Vojenský výcvikový priestor Javorina. Základnou podmienkou zmeny funkcie tejto cesty so zvýšením intenzity dopravy je vyriešenie problému usmrcovania žiab na tejto komunikácii formou trvalých zábran a podchodov. V súčasnosti je v tomto smere podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá v prípade schválenia by mohla tento problém trvalo vyriešiť.