Jarná migrácia obojživelníkov

Autor: František Divok
Foto: František Divok, Peter Olekšák

Správa Národného parku Slovenský raj zabezpečuje od roku 2007 ochranu obojživelníkov počas jarnej migrácie obojživelníkov pri vodnej nádrži v Levočskej doline. Každú jar musia žaby počas ťahu prechádzať z lesa cez frekventovanú cestu, preto je potrebné postaviť v ohrozenom úseku zábrany a žaby prenášať do nádrže. V ostatných rokoch sú to predovšetkým ropuchy, občas sa z obojživelníkov vyskytne aj skokan hnedý, salamandra škvrnitá alebo mlok karpatský. V tomto roku sa nám podarilo v dňoch 3. až 14. apríla preniesť spolu 2220 ropúch bradavičnatých, iné druhy obojživelníkov sa nevyskytli. Počty prenesených žiab v jednotlivých rokoch kolíšu v závislosti od počasia. Najviac ich bolo v roku 2010, keď sa nám podarilo preniesť až 5 159 ropúch bradavičnatých.