Informačné centrum na Podlesku otvorené aj v septembri

Informačné centrum na Podlesku otvorené aj v septembri

Informačné centrum Správy Národného parku Slovenský raj v turistickom stredisku Podlesok zaznamenalo počas letnej sezóny 2023 výrazný nárast návštevnosti. Z tohto dôvodu bude pre turistov mimoriadne otvorené aj počas celého mesiaca september.  Bližšie štatistiky návštevnosti informačného centra vám prinášame v článku nižšie. 

Počas mesiacov júl a august 2023 navštívilo Informačné centrum na Podlesku približne 8 800 turistov. Oproti minuloročnému letu je to nárast o takmer 20%. Najviac jeho návštevníkov bolo poľskej národnosti (30 – 40%), po nich nasledovali turisti z Českej republiky (20 – 30%) a 15 až 20% podiel návštevnosti tvorili domáci slovenskí turisti. Medzi ďalšie početné skupiny návštevníkov Informačného centra patrili Maďari, Nemci, Izraelci a turisti z pobaltských krajín. Nechýbali ani hostia zo vzdialenejších krajín mimo Európy ako Kanada, Indonézia, Kórea a ďalších.

Hlavným poslaním Informačného centra Správy NP Slovenský raj je podávať návštevníkom národného parku kvalitné informácie, odporúčať im vhodné trasy výletov a zaujímavé lokality, ktoré stoja za návštevu. Naši pracovníci turistov zároveň primeranou formou informujú o zásadách bezpečného pohybu v prostredí národného parku vychádzajúcich z platného návštevného poriadku. V rámci modernej expozície informačného centra si návštevníci môžu pozrieť krátke videá z každej rokliny Slovenského raja, vyskúšať si 3D vizualizáciu Prielomu Hornádu, dozvedieť sa zaujímavosti o najvyhľadávanejších turistických trasách a o turistickom vybavení potrebnom pre ich zdolanie.  K dispozícii sú tu tiež informačné brožúry a sprievodcovia, ako aj možnosť zakúpiť si milé suveníry.

Informačné centrum na Podlesku bude počas septembra otvorené každý deň v čase od 7:30 do 15:00 hod. Tešíme sa na vašu návštevu!