Ide to aj takto – spoločne

Včera, 7. apríla 2022, sa uskutočnilo stretnutie všetkých pracovníkov novovytvorenej organizácie Správy Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi vrátane 17 pracovníkov, ktorí do organizácie prešli z Lesov Slovenskej republiky. Stretnutie sa uskutočnilo v lokalite Jelšinky, kde je jedno z viacerých zariadení na území NP Slovenský raj, ktoré boli delimitované od Lesov SR.

Riaditeľ správy Ing. Tomáš Dražil, PhD. privítal a postupne vzájomne predstavil jednotlivých pracovníkov donedávna dvoch organizácií. Predstavil kolegom dlhodobú perspektívu samostatnej správy národného parku i aktuálne úlohy pre najbližšie obdobie, upozornil na problémy, ktoré môžu krátkodobo vzniknúť a spresnil viaceré organizačné náležitosti. V rámci diskusie odzneli viaceré otázky zo strany pracovníkov, no jednoznačne bola prezentovaná vôľa všetkých podieľať sa na realizácii nového smerovania NP Slovenský raj.

Ideme ďalej spoločne a spoločne tvoríme novú víziu spravovania nám zvereného územia – Národného parku Slovenský raj!

Tak ako je to vyjadrené na torte, ktorú pre pracovníkov pripravila dlhoročná aktívna spolupracovníčka správy NP a členka stráže prírody Marienka Tripšanská.