Hornád v Slovenskom raji je splavný a vyčistený

Hornád v Slovenskom raji je splavný a vyčistený

Pracovníci Správy NP Slovenský raj (Mucha, Čaja, Ďurša, Hovorka) od jesene až do súčasnosti prerezávali okrem stromov na turistických chodníkoch aj rieku Hornád, aby ju bolo možné vyčistiť od naplaveného odpadu. Čistenie rieky prebiehalo v mesiacoch marec a apríl 2024, pričom hlavné čistenie sa uskutočnilo dňa 27. a 28. apríla 2024.

Prerezávanie a priebežné čistenie Hornádu:

 

Odnášanie naplaveného komunálneho odpadu:

 

 

Pozvánka na čistenie Hornádu:

 

Vodáci z celého Slovenska splavili rieku od Hrabušického Mýta až po Smižanskú Mašu na nové výstupné miesto a vyčistili ju priamo z vody. Súčasne z brehov rieku a jej prítoky čistili Obce Spišský Štiavnik, Betlanovce, Hrabušice, Vernár, Klub Slovenských turistov, OZ Pstruhy raja, rybári, stráž prírody a dobrovoľníci.

Čistenie sponzorsky podporili:

Obec Hrabušice

Obec Betlanovce

Obec Spišský Štiavnik

Obec Smižany

Mesto Spišská Nová Ves

LIDL

Upracme Slovensko, o.z.

Slovenský vodohospodársky podnik

Brantner Nova s.r.o.

 

Fotografie z čistenia:

 

 

Po víkende môžeme s radosťou konštatovať, že rieka je splavná a vyčistená, včítane jej brehov a okolia. Je potešujúce, že odpadu je oproti minulosti výrazne menej a do čistenia sa zapája čoraz viac ľudí a subjektov.

V mene prírody Slovenského raja ďakujeme.

 

Od 1. mája budete môcť krásy prírody  spoznávať pri splavovaní  Hornádu v Slovenskom raji na trase dlhšej o 2,5km, keďže sa Hornád v súčasnosti dá splaviť až po Smižanskú Mašu.

 

 

Linky na fotografie z čistenia:

ŠK Bodva Moldava nad Bodvou

Obec Vernár