Čistenie Slovenského raja

V rámci iniciatívy Ministerstva životného prostredia SR “Čisté Slovensko”, ktorej hlavným cieľom je zbierať voľne pohodený odpad v prírode, zabezpečila Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi v dňoch 23. – 24. septembra 2022 čistenie územia NP Slovenský raj vo viacerých lokalitách.

Do akcie zapojilo cca 300 dobrovoľníkov a vyzbieralo sa viac než 100 vriec odpadu a rôzny nadrozmerný odpad z viacerých lokalít na území NP Slovenský raj. Odpad z turistických chodníkov zbierali tradične skautky a skauti zo skautských zborov zo Spišskej Novej Vsi, Popradu, Levoče, Vydrníka a Svitu. Vyzbierali cca 8 vriec odpadu z turistických chodníkov v severnej časti NP Slovenský raj. Ďalšími desiatkami vriec prispeli školáci, vodáci, dobrovoľní ochrancovia prírody a ďalší dobrovoľníci z lokalít Čingov, Hrdlo Hornádu, Stratenská Píla, Stratenský kaňon a Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Podstatne viac odpadu sa vyzbieralo na ďalších lokalitách so sústredeným odpadom. Najhoršia situácia bola v lokalite Štryker medzi časťami obce Hrabušice Majer a Píla, kde sa podarilo z lesného porastu vytiahnuť zhruba polovicu odpadu, nahromadeného tam občanmi za posledné roky. Tu sa budú musieť brigádnici vrátiť ešte raz. Údaje o množstve vyzbieraného odpadu budeme ešte spresňovať podľa hlásenia pracovníkov z jednotlivých úsekov.