Text: Peter Olekšák

Foto: Róbert Javorský

 

Správa NP Slovenský raj spoločne s dobrovoľníkmi pravidelne dvakrát ročne organizuje čistenie rieky Hornád v Národnom parku Slovenský raj, kde preteká táto rieka čarokrásnym Prielomom Hornádu. Zároveň prakticky nepretržite prebieha riešenie problému znečistenia rieky komunálnym, ale aj biologickým odpadom cez kompetentné inštitúcie.

V sobotu 30.4. 2022 a nedeľu 1.5.2022 sa kvôli čisteniu Hornádu zišli vodáci z celého Slovenska. Akcie sa zúčastnilo asi 50 vodákov z rôznych klubov Slovenska. Vyzbieralo sa približne 50 vriec odpadu, čo je výrazne menej ako v predošlom období.

 

Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie.