Čistenie NP Slovenský raj v dňoch 23. – 24. septembra 2022

Čistenie NP Slovenský raj v dňoch 23. – 24. septembra 2022

V rámci iniciatívy Ministerstva životného prostredia SR Čisté Slovensko, ktorej hlavným cieľom je zbierať voľne pohodený odpad v prírode, zabezpečuje Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi v dňoch 23. – 24. septembra 2022 čistenie územia NP Slovenský raj vo viacerých lokalitách.

PRE ZÁUJEMCOV Z RADOV DOBROVOĽNÍKOV PONÚKAME MOŽNOSŤ ZAPOJIŤ SA DO AKCIE V SOBOTU 24. 9. 2022 NA TÝCHTO MIESTACH:

– Čingov (zabezpečuje M. Ďurša, tel. 0903 298 215)

– Hrdlo Hornádu pri Hrabušiciach (zabezpečuje V. Mucha, 0903 298 220)

– Stratenská Píla (zabezpečuje M. Lehocký, 0911 390 245)

– Stratenský kaňon – odstavná plocha na východnom okraji cestného tunela (zabezpečuje Z. Papsonová, 0903 298 218)

– Dobšinská Ľadová Jaskyňa, parkovisko (zabezpečuje P. Mihuc, 0903 298 229)

Na jednotlivých miestach budú v čase medzi 8:00 – 9:00 dostupné vrecia na zber odpadkov a inštrukcie od pracovníkov, zabezpečujúcich jednotlivé miesta. Záujemcom odporúčame vziať zo sebou rukavice. Zber bude realizovaný na trasách turistických chodníkov v širšom okolí alebo okolí samotných lokalít. Záujemcovia o účasť na akcii majú možnosť prihlásiť sa u jednotlivých pracovníkov, zabezpečujúcich jednotlivé lokality.

Čistenie sa zúčastnia okrem dobrovoľníkov aj pracovníci Správy NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, členovia stráže prírody, skauti, vodáci a školy.

Obec Vernár bude v piatok 23.9. v spolupráci so Správou NP Slovenský raj čistiť sedlo Popová a okolie cesty I. triedy.

ZA ÚČASŤ NA ČISTENÍ ODPADU VOPRED ĎAKUJEME VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM.