V dňoch 27. a 28. apríla 2019 sa uskutoční v spolupráci s KAMIKSE – Klub vodákov Akademik TU Košice pravidelné čistenie rieky Prielomu Hornádu v NP Slovenský raj. V prípade záujmu o túto akciu môžete využiť nasledovné kontakty:

Róbert Javorský (Správa NP Slovenský raj) : mobil 0903 298 223

Kontakt

Uvítame, ak sa do čistenia Hornádu a jeho brehov zapoja aj obce nad Prielomom Hornádu (Hrabušice, Betlanovce, Spišský Štiavnik, Hranovnica, Spišské Bystré), keďže čistota brehov nad Prielomom Hornádu je základným predpokladom, aby sa komunálny odpad nezhromažďoval v Prielome Hornádu. Je možné toto čistenie vykonať aj mimo termínu čistenia Hornádu vodákmi. V prípade záujmu môžete kontaktovať zodpovednú osobu za Správu NP Slovenský raj:
Róbert Javorský (Správa NP Slovenský raj) : mobil 0903 298 223