Čistenie Hornádu v Národnom parku Slovenský raj

Čistenie Hornádu v Národnom parku Slovenský raj

Text:  Matej Pisarčík, Tomáš Dražil

Fotografie: Matej Pisarčík, Tomáš Dražil, Ľuboš Cibula, FB stránka Pstruhy raja

Tohtoročná výnimočná situácia prináša pre COVID-19 so sebou mnohé obmedzenia. Aj Správa národného parku Slovenský raj preto musela zrušiť plánované jarné čistenie Hornádu pre verejnosť. Hoci minulú jeseň bolo vyzbierané z brehov rieky množstvo odpadu, v samotnom toku a na miestach ďalej od turistického chodníka ho ostalo ešte minimálne raz toľko. Nedalo nám to spávať a preto sme sa rozhodli že čistenie Hornádu vykonáme pri príležitosti Dňa Zeme sami. V komornej atmosfére pracovníci Správy národného parku spoločne s pár priateľmi v priebehu celého tretieho aprílového týždňa zamerali svoju činnosť na čistenie Hornádu od priplavených odpadkov a prerezávanie polámaných a popadaných stromov do toku. Tieto nie sú len prekážkou pri splave, ale predovšetkým sa o ne zachytáva množstvo odpadu. Hádam netreba zdôrazňovať, že odpad nevniká v národnom parku, ale je splavený z vyššie položených rómskych osád a obcí na hornom toku rieky.

V sobotu nám prišlo pomôcť s čistením aj niekoľko ochotných dobrovoľníkov. Tí sa nenechali odradiť ani horšou predpoveďou počasia a počas práce dokonca ani pomerne výdatnou prehánkou. Prišlo 12 vodákov z vodáckych klubov Kamikse, Splavujeme a ŠK-Bodva. Tí na vode jednotlivo, v bezpečných rozstupoch, čistili miesta toku od naplaveného odpadu, neprístupné z brehu. Taktiež sa do čistenia zapojili dvaja rybári zo Spišskej Novej Vsi a dvaja členovia Klubu slovenských turistov.

Za celý týždeň sa podarilo vyzbierať viac ako 100 vriec odpadu a vyčistiť tak nádherné územie, akým Prielom Hornádu rozhodne je. Z rieky a brehov sa odstránili predovšetkým plastové fľaše a obaly, jednorazové plienky, šatstvo, igelity, rôzne handry a pod. Našli sa dokonca aj kočíky, pneumatiky, koberce a iné.

My len dúfame, že raz tento smutný príbeh skončí, obce si vo svojich katastroch zabezpečia poriadok a vyriešia znečisťovanie neprispôsobivými občanmi. Zatiaľ však ostáva len konštatovať, že situácia sa z roka na rok zhoršuje. Podľa nášho podrobného mapovania tiká v niektorých obciach nad národným parkom časovaná bomba. Okolo Hornádu tam na brehoch a v krovinách leží množstvo odpadu, ktorý väčšia voda zasa priplaví do národného parku. Každá zo ôsmych obcí na hornom toku Hornádu dostane od nás v najbližšej dobe list, kde vymedzujeme znečistené miesta v ich katastroch a upozorňujeme na povinnosti občanov a samosprávy pri nakladaní s odpadom. Zdôrazňujeme, že prístup obcí je rôzny. Niektoré si svoje územie upratali už na jeseň, niektoré to ignorujú alebo čistia len minimálne. Ak to situácia dovolí, plánujeme zvolať veľké stretnutie zástupcov obcí, kde sa budeme pýtať ako majú zabezpečené nakladanie s odpadom, separovaný zber v obciach, jednoducho čo robia preto, aby rieka Hornád a jej prítoky v ich katastroch ostali čisté a prečo tomu tak nie je.

Záverom chceme veľmi srdečne poďakovať ochotným dobrovoľníkom a za ich usilovné ruky, že aj napriek danej situácii sa nedali odradiť a prišli takýmto spôsobom prispieť k ochrane prírody. Veríme, že sa s nimi nabudúce opäť stretneme. Chceme poďakovať aj iným dobrovoľníkom, ktorým nie je príroda Slovenského raja ľahostajná a organizujú čistenie vo vlastnej réžii, napr. Pstruhy raja:

 

Starostom obcí v národnom parku (Hrabušice, Letanovce, Spišské Tomášovce, Smižany) ďakujeme, že už po x-tý krát zabezpečili likvidáciu nami nazbieraných vriec s odpadom na legálnej skládke, hoci tento odpad nevyprodukovali ich občania.