Čistenie Hornádu pri Hranovnici

Čistota rieky v Prielome Hornádu v Národnom parku Slovenský raj v prevažnej miere závisí od toho, ako sa k tejto rieke správajú obyvatelia obcí v povodí rieky Hornád v jej hornej časti. Dlhoročným problémom býva znečisťovanie rieky v Obci Hranovnica a pod ňou, čo má za následok splavenie odpadu pri vyššom stave vody do Prielomu Hornádu.

V dňoch 25.3. a 26.3.2022 sme boli príjemne prekvapení, keď pracovníci z tejto obce za súčinnosti Správy NP Slovenský raj vyčistili brehy rieky pod Hranovnicou tak, ako už dávno nie. Dúfame, že aktivita obce v tomto smere a spolupráca so Správou NP Slovenský raj bude aj v budúcnosti uprednostnená pred represiou.