Bilancia návštevnosti Národného parku Slovenský raj počas leta 2023

Bilancia návštevnosti Národného parku Slovenský raj počas leta 2023

V priemere 3 350 turistov denne navštívilo Národný park Slovenský raj počas tohtoročnej letnej sezóny. Ide o porovnateľný počet ako v uplynulých rokoch. Najväčší podiel tvorili domáci slovenskí návštevníci (cca 45%), za nimi nasledujú Poliaci (20%), Česi (17%), Maďari, Nemci a ďalšie národnosti. Táto štatistika vychádza z letného sčítania turistov v národnom parku, ktoré každoročne realizuje Správa NP Slovenský raj.

Prehľad o návštevnosti národného parku je potrebný pre optimálny prístup k ochrane a spravovaniu jeho územia. Sčítania sú realizované jedenkrát v zime a dvakrát v lete (v mesiacoch júl a august) formou fyzického zapisovania turistov do sčítacích hárkov vo vybraných lokalitách. Okrem samotného počtu turistov a ich národnostného zloženia je rovnako dôležitý údaj o časovom rozložení návštevnosti jednotlivých trás a lokalít počas dňa. Pri tvorbe štatistík návštevnosti veľmi pomáhajú aj špeciálne meracie zariadenia, ktoré na vybraných miestach získavajú údaje o počte návštevníkov nepretržite.

Medzi najnavštevovanejšie lokality Slovenského raja patrí Dobšinská ľadová jaskyňa, Prielom Hornádu, Tomášovský výhľad a spomedzi roklín Suchá Belá. Návštevnosť kulminuje počas letných víkendov a sviatkov, kedy sú zaznamenané neporovnateľne vyššie počty turistov ako v iných obdobiach roka. Najvýraznejšie sa to prejavilo v pondelok 14. augusta v spomínanej rokline Suchá Belá, ktorú počas tohto jediného dňa navštívilo až 1 947 turistov. Ide o druhé najvyššie číslo od roku 2017. Dôvodom bol štátny sviatok v susednom Poľsku a priaznivé slnečné počasie. Priemerná letná návštevnosť Suchej Belej sa pritom pohybuje v rozmedzí 500 – 600 turistov. Pri extrémne vysokej návštevnosti sa tu v exponovaných úsekoch tvoria dlhé rady. Najproblematickejšia situácia je najmä pred rebríkmi pri Misových vodopádoch, kde turisti čakali aj viac ako hodinu. To vzbudzuje medzi návštevníkmi napätie a zároveň snahu o vyhľadávanie skratiek mimo turistického chodníka. Pri takýchto pokusoch zašliapavajú vegetáciu, na čo sú chránené biotopy nesmierne citlivé. Aby sme podobným situáciám predišli, snažíme sa regulovať návštevnosť a smerovať návštevníkov na iné, menej frekventované trasy. S návštevníkmi osobne komunikujeme v Informačnom centre Správy NP Slovenský raj na Podlesku. Zároveň sme zabezpečili niekoľko informačných obrazoviek priamo na Podlesku i v centre obce Hrabušice, na ktorých môžu návštevníci nájsť informácie o prístupnosti roklín a prostredníctvom živej kamery priamo sledovať situáciu pri Misových vodopádoch v Suchej Belej. Zábery zo živej kamery sú doplnené o informáciu o možnom časovom zdržaní.

Mnohí návštevníci nevedia, že rovnako atraktívnych roklín ako Suchá Belá sa v Národnom parku Slovenský raj nachádza až 9, pričom ich návštevnosť je výrazne nižšia, bez rizika čakania v radoch. Dobre dostupné sú rokliny Piecky, Veľký Sokol, Zejmarská a Kláštorská roklina. O niečo dlhšiu trasu treba pešo podniknúť k roklinám Sokolia dolina (so 75 metrov vysokým Závojovým vodopádom, ktorý je druhý najvyšší na Slovensku), Malý Kyseľ, Veľký Kyseľ a Ferrata HZS Kyseľ, ktoré však za vynaložené úsilie rozhodne stoja. Ak sa turisti predsalen rozhodnú navštíviť roklinu Suchá Belá, odporúčame im vyraziť v skorších ranných hodinách a vyhnúť sa času medzi 10. a 12. hodinou, kedy je v nej najväčší nápor turistov. Všetky potrebné informácie o roklinách Slovenského raja môžu návštevníci nájsť na oficiálnej webovej stránke Správy NP Slovenský raj . Aktuálne informácie o priechodnosti roklín môžu nájsť TU a online záber z Misových vodopádov v Suchej Belej každý deň od 7:00 do 17:00 hod. TU. 

Prajeme návštevníkom veľa príjemných zážitkov v Národnom parku Slovenský raj aj počas jesene a ďakujeme za ohľaduplnosť pri rešpektovaní pravidiel ochrany prírody národného parku.