Ako vznikal Náučný areál pri Ekocentre Dedinky a Náučný chodník Slovenský raj – Juh

Ako vznikal Náučný areál pri Ekocentre Dedinky a Náučný chodník Slovenský raj – Juh

Zámer Správy Národného parku Slovenský raj  o potrebe vybudovať areál zameraný na ukážku tradičného hospodárenia s pastvou oviec a interaktívnymi ukážkami pri terénnej stanici Dedinky sa po 2 rokoch premenili na realitu. Po schvaľovacích procesoch a súhlasoch prišla na rad manuálna práca a tvorba schváleného projektu. Dôležitým prvkom pri realizácii celého areálu  bolo zlúčiť predstavy návrhov jednotlivých prvkov s prácou realizátora stavby.  Výbornou spoluprácou s realizátorom sa podarilo vytvoriť pekný a funkčný areál pre návštevníkov Slovenského raja s dôrazom na ochranu lúk a tradičného hospodárenia v Národnom parku Slovenský raj.

Dokončovacie práce na motýlej záhradeTvorba sutinového biotopu pre rozchodníky. S cieľom nalákať jasoňa červenookého do nového domova  sme sa snažili vytvoriť čo najprirodzenejšie prostredie s použitím prírodného kameňa a sutiny.Výsadba rozchodníkov (Sedum).Motýliu záhradu so sieťovinou sme utesnili sutinou a štrkom.

Príprava a rezanie pníčkov pre stanovište Zelené obry.
Výkopové práce pre inštaláciu prvého úvodného panela NCH Slovenský raj – Juh
Text: Štefánia Bryndzová

Foto: Milan Barlog, Ľuboš Cibula