POZVÁNKA

 

 

Premietanie a diskusia k filmu Tajomné Karpaty – Živá rieka

 

Program

Kedy? piatok 25. október 2019 od 17.30 hod.

Kde? Stredisko environmentalnej výchovy Prvosienka na Správe NP Slovenský raj, Štefánikovo námestie 9, Spišská Nová Ves

Program:

17.30 – 18.30: Otvorenie

Vlado Vančura, European Wilderness Society

European Wilderness Society (Európska spoločnosť pre divočinu) – Čo je divočina a prečo ju potrebujeme v Európe a na Slovensku

Tomáš Dražil, Riaditeľ národného parku Slovenský raj

Hodnoty prírody v regióne, najmä s ohľadom na rieku Hornád

Jonas Sommer a Hanna Öllös, European Wilderness Society

Význam Európskych projektov v oblasti ochrany prírody, Politika súdržnosti a Slovensko, Iniciatíva Interreg Volunteer Youth

 

18.30 – 19.30: Premietanie filmu Tajomné Karpaty – Živá rieka

Úvod k téme – Vlado Vančura

Veľmi dobre pozná región, kde skupina nadšených filmárov a fotografov vytvorila unikátnu sériu filmov prezentujúcu jeden z najdivokejších kútov Slovenska.  Trilógia filmov Tajomné Karpaty – Život v oblakoch, Nesmrteľný les a Živá rieka veľmi zaujímavým a pútavým spôsobom popisuje nevšednú komplexnosť a krásu tohoto kúta Karpát.

 

Tretí diel tejto nevšednej trilógie rozpráva o rieke Bela. Živej rieke, ktorá sa rodí vysoko v Tatrách a na dĺžke viac ako 20 km po opustení územia Tatranského národného parku, kde je zo zákona chránená, si zachováva divoký charakter.

 

Medzi riekou Belou a riekou Hornád, ktorej časť spoznáme veľmi podrobne v sobotu, je niekoľko pozoruhodných podobnosti. Obidve pramenia vysoko v horách, obidve majú svoju vlastnú nenapodobiteľnú divokosť. Rieku Hornád spoznáme v sobotu a pomôžeme jej sa „zrehabilitovať“ po skončenie sezónny, kedy uspokojovala záujem poznania chtivých návštevníkov. Rieku Belu spoznáme z filmu, tak ako ju stvárnil kolektív autorov pod vedením režiséra Erika Baláža.

Živá rieka – trailer

Dokumentárny film (Slovensko, 2017, 52 min), réžia: Erik Baláž.
Viac o filme nájdete tu.

19.30 Diskusia

 

Vstup je voľný.