Oficiálny web Správy Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Mapy

Turistická mapa Národného parku Slovenský raj

29. mája 2023

Upozornenie

Vážení návštevníci Národného parku. Z dôvodu vykonávania asanačnej ťažby poškodených stromov v období máj-jún, ktoré môžu ohroziť život a zdravie […]
21. mája 2023

Rokliny Slovenského raja opäť otvorené

Počas soboty poklesla hladina vody v roklinách a bez dažďa pri slnečnom počasí neustále klesá. Preto v zmysle Návštevného poriadku […]
20. mája 2023

Splavovanie Prielomu Hornádu opäť otvorené

Výdatné zrážky v uplynulých dňoch okrem oživenia prírody naplnili aj korytá potokov a riek. Po výraznej prívalovej vlne  sa hladina […]

Užitočné informácie

Čo robiť keď nájdem ranené zviera
Pri náleze v prvom rade kontaktujte číslo 112.
Po prijatí oznámenia od občana o náleze zraneného, chorého, uväzneného alebo inak postihnutého chráneného živočícha operátor volajúcemu oznámi číslo chovnej a rehabilitačnej stanice (operačné stredisko linky 112 disponuje pohotovostnými mobilnými číslami pracovísk organizačných útvarov ŠOP SR), ktorá je najbližšie vo vzťahu k lokalizácii miesta volania.
Chovná a rehabilitačná stanica svoju činnosť vykonáva nepretržite a na základe oznámenia na miesto nálezu vyšle výjazdovú skupinu, ktorá zabezpečí odvoz a starostlivosť o zraneného alebo inak postihnutého chráneného živočícha.
Uvedený operatívny postup sa vzťahuje len na chránené živočíchy, vrátane chránených druhov živočíchov, ktoré sú zároveň aj poľovná zver. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke sopsr
Čo robiť keď stretnem medveďa
Najlepšia je prevencia. Vyhýbajte sa pohybu po území v súmračných hodinách večer a nad ránom, kedy je aktivita medveďa najväčšia. Pohybujte sa len po vyznačených chodníkoch, upozorňujte na svoju prítomnosť, ale bez zbytočného hluku. Postačuje sem tam odkašľať, alebo si pospevovať, prípadne ak nie ste sami, môžete viesť tichý rozhovor. Vyhýbajte sa húštinám, či uhynutým zvieratám. Psa je nutné viesť na vôdzke.
Môžem klásť oheň v NP?
V zmysle návštevného poradku je možné za hranicami zastavaného územia obcí zakladať oheň pri existujúcich stavbách do vzdialenosti 10 metrov od objektu na vyhradených ohniskách (ak to iné právne predpisy neupravujú inak, napríklad v prípade zvýšeného rizika vzniku požiarov a pod.).
Môžem ísť so psom do NP?
Je to možné, ale pes musí byť v zmysle návštevného poradku na vôdzke.