Národný park Slovenský raj ukrýva množstvo lokalít s bohatou históriou, opradených tajomnými príbehmi minulosti. Jednou z nich je vrch Zelená hora so zrúcaninou stredovekého Marcelovho hradu, ktorý sa nachádza neďaleko Hrabušíc. Zelená hora bola osídlená už od mladšej doby kamennej a postupne sa na nej odohrávali pohnuté dejiny. Bola tichým svedkom života prvých keltských spoločenstiev, stavby fortifikácie na svojom hrebeni či pôsobenia bratríkov, ktorí tu mali svoj tábor. Stala sa tiež námetom viacerých umeleckých zobrazení. Odkrývaniu a prezentovaniu tajomstiev histórie tohto miesta verejnosti sa venuje občianske združenie Zelená hora. Jeho aktivity majú prieniky v oblastiach zachovávania a prezentovania historicko-kultúrnych hodnôt lokality, podpory archeologického výskumu, rozvoja turistiky a športu, ekológie a ochrany prírody, ale aj netradičného umenia.

Predseda Zelená hora, o.z., Ladislav Novotný, v tejto lokalite nedávno inicioval vznik nového interaktívneho chodníka s názvom “Cesta bojovníka v čarovnom lese” s množstvom prvkov pre športovcov, milovníkov histórie, ale aj netradičného „land-art“ umenia. Súčasťou chodníka je prístrešok s interaktívnou mapou, na ktorej si môže návštevník stlačením tlačidiel vypočuť pútavé historické príbehy a legendy z rôznych miest Slovenského raja. Pútavou formou sa tak vzdeláva o histórii regiónu. Vďaka činorodej práci členov Zelená hora, o.z. tu stále pribúdajú nové prvky a zaujímavosti. Ak ste ešte na Zelenej hore neboli, určite sa tam najbližšie vyberte.

Viac o aktivitách združenia Zelená hora sa môžete dozvedieť na ich facebookovej stránke tu: https://www.facebook.com/Zelenahura/