Na území dnešného Národného parku Slovenský raj boli už oddávna hlavným pomocníkom lesníkov pri prácach v lese kone. Najviac sa osvedčilo húževnaté plemeno norik muránskeho typu. Ranč pod Ostrou skalou neďaleko Dobšinskej Ľadovej Jaskyne rozvíja ich chov, aby sa mohli aj dnes využívať pri selektívnej ťažbe dreva, ktorá v národnom parku v istých častiach prebieha. Lesný hospodár Ján Fabian dokazuje, že práca v lese s koňmi je pre prírodu i pre človeka prospešnejšia než pri použití moderných strojných mechanizmov. Pri ťažbe vďaka nim do prostredia zasahuje v oveľa menšej miere, neinvazívne. Zároveň ide o peknú kultúrnu tradíciu regiónu, ktorú stojí za to zachovať. Na začiatku pracovníci Správy NP Slovenský raj v poraste vyberú a označia nevhodné a nepôvodné stromy. Ich odstránením les postupne získava späť svoju prirodzenú štruktúru. Práca pri sťahovaní vyťaženého dreva z porastu pomocou koní musí prebiehať veľmi opatrne a vo vzájomnej súhre koňa a človeka, aby pri manipulácii s ťažkými kmeňmi v exponovanom teréne nedošlo k úrazu. Drevo následne Správa NP Slovenský raj predáva lokálnym pílam v regióne a kusy nižšej kvality ako palivové drevo miestnym obyvateľom.