Ľudový folklór patrí medzi najcennejšie dedičstvo našich predkov a obyvatelia obcí v regióne Slovenského raja sa príkladne usilujú o jeho zachovávanie pre ďalšie generácie. V obci Vernár už od roku 1964 originálne ľudové piesne, tance a zvyklosti hrdo prezentuje Folklórna skupina Vernár.

Folklórna skupina bola založená miestnymi spevákmi a speváčkami pod vedením Jána Harničara – riaditeľa miestnej základnej školy. Od roku 1975 pôsobí s vlastnou ľudovou hudbou. Pýši sa množstvom úspešných vystúpení na rozličných podujatiach doma i v zahraničí. V roku 2017 bol horehronský viachlasný spev s podporou obci Vernár, Telgárt, Šumiac a Pohorelá  zapísaný do nehmotného kultúrneho dedičstva UESCO. Vernárski folkloristi sa svojim spevom, krojom a ľudovou architektúrou s hrdosťou zaraďujú k regiónu Horehronie. Aj keď dnes obec Vernár administratívne patrí do okresu Poprad a Prešovského samosprávneho kraja, v minulosti za župného usporiadania patrila spolu s vyššie spomínanými obcami do Gemerskej župy.

Úspech Folklórnej skupiny Vernár spočíva aj v tom, že v nej popri starších pôsobí aj veľa mladých ľudí. Znamená to, že život v obci je pre nich zaujímavý a tradície majú vďaka nim veľkú šancu na uchovanie. V súčasnosti má FSk takmer 40 členov, ktorí sú združení v občianskom združení s názvom FSk Vernár.

Folklórna skupina Vernár taktiež pomáha Správe NP Slovenský raj propagovať tradíciu ručného kosenia jedinečných Kopaneckých lúk, ktoré sú druhovo najbohatšie na svete.

V minulom roku mala FSk Vernár okolo 30 rôznych akcií a vystúpení na rôznych festivaloch a podujatiach doma aj v zahraničí. V rámci projektu Kreatívne hory s hrdosťou reprezentovala obec Vernár a Slovensko v Gruzinsku. V roku 2024 sa chystajú okrem festivalov na Slovensku aj na  zahraničný festival do Macedónska do Ohridu.