Ovčiarstvo ako jedno z tradičných zamestnaní a zdrojov obživy na Slovensku v súčasnosti pomaly ustupuje. Na území NP Slovenský raj však dodnes stabilne pôsobí niekoľko chovateľov oviec. Pastier Ladislav Porzodt v okolí Stratenskej Píly každoročne pasie stádo viac ako 150 oviec pôvodného plemena valaška. Príroda jeho ovciam ponúka výživnú pašu na horských lúkach a ovce zas pomáhajú prírode pri zachovávaní druhovej rozmanitosti rastlín, ktoré sa v týchto lokalitách vyskytujú. Ovce pastier nekŕmi žiadnymi doplnkovými krmivami, preto majú pomerne nižšiu dojnosť, ktorá sa výrazne mení podľa obdobia v roku. Ich mlieko je však oveľa chutnejšie a kvalitnejšie. Dobrou správou pre ovčiarstvo (nielen) v Slovenskom raji je, že platy pastierov a chovateľov oviec začínajú opäť stúpať. Vďaka tomu má potenciál prilákať aj mladšiu generáciu, ktorá by pomohla zvrátiť stagnáciu tohto tradičného odvetvia.