Ponuka práce – vedúci obvodu – OLH

Ponuka práce – vedúci obvodu – OLH

Pracovná pozícia:                           Vedúci obvodu – OLH

Miesto výkonu práce:                    Ochranný obvod Ľadová (Dobšinská ľadová jaskyňa)

Druh pracovného pomeru:           plný úväzok

Termín nástupu:                              dohodou

Mzdové podmienky (brutto):   Platová trieda 8 od 914,00 EUR / mesiac (v závislosti od dosiahnutej praxe)

Platové podmienky určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej praxe a úrovne plnenia pracovných úloh.

Rámcová náplň práce:

  • výkon činnosti odborného lesného hospodára
  • riadenie lesníckej prevádzky

Vedúci ochranného obvodu bude zabezpečovať činnosti odborného lesného hospodára, bude riadiť procesy lesníckej prevádzky so zameraním na hospodársku činnosť a záujmy ochrany prírody vrátane riadenia interných personálnych a dodávateľských kapacít. Bude vykonávať správu majetku vo vlastníctve štátu, plánovať, riadiť, evidovať a kontrolovať činnosti súvisiace s lesným hospodárstvom, ochranou prírody, poľovníctvom, rybárstvom, uvádzaním dreva a výrobkov z dreva na trh, lesným reprodukčným materiálom a.iné. Bude vyhodnocovať a spracovávať informácie a podklady vrátane lesnej hospodárskej evidencie o stave, vývoji a hospodárení v lesoch, vrátane dokumentácie pre prípravu a realizáciu projektov v súlade s hlavnou a vedľajšou činnosťou zamestnávateľa.

Zamestnanecké výhody, benefity:

Pružný pracovný čas, služobný mobil, notebook, služobné terénne motorové vozidlo, príspevok do III. piliera, odmeny pri pracovnom jubileu a iné…

 

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:  vysokoškolské II. Stupňa v odbore lesníctvo, alebo  ekológia lesa, alebo manažment a financovanie lesných podnikov

Požadovaná prax:  Počet rokov odbornej lesníckej praxe: 5

Vodičské oprávnenie:  B

Znalosti Počítačové znalosti – používateľ:  Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft PowerPoint – pokročilý

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Organizačné a rozhodovacie schopnosti, samostatnosť, dôslednosť, analytické myslenie, komunikatívnosť, schopnosť riešiť problémy spoluprácou v rámci vlastnej zodpovednosti, osobná bezúhonnosť, cudzí jazyk – vítaný

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.8.2022

Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:

Uchádzač doručí svoju žiadosť poštou, elektronickou poštou alebo osobne najneskôr dňa 26.08.2022 na adresu: Správy Národného parku Slovenský raj so sídlom Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 9, 052 01  Spišská Nová Ves alebo na emailovú adresu uvedenú nižšie.

 

Žiadosť do zamestnania bude obsahovať:

  • samotnú žiadosť s uvedením motivácie záujmu pre uvedené pracovné miesto,
  • štruktúrovaný životopis.

 

Kontaktné údaje:

Ing. Michal Tomčík  

telefón:                 0948 323 722

e-mail:                 michal.tomcik@npslovenskyraj.sk