Ponuka práce – finančný účtovník

Ponuka práce – finančný účtovník

Pracovná pozícia:                           Finančný účtovník

Miesto výkonu práce:                    Spišská Nová Ves

Druh pracovného pomeru:           plný úväzok

Termín nástupu:                              dohodou

Mzdové podmienky (brutto):   od 713,00 EUR / mesiac (v závislosti od dosiahnutej praxe) + osobný príplatok

Platové podmienky určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej praxe a úrovne plnenia pracovných úloh.

Rámcová náplň práce:

 • Evidencia a účtovanie faktúr – dodávateľské a odberateľské
 • Saldokonto odberateľov a dodávateľov
 • Vystavovanie upomienok za neuhradené odberateľské faktúry
 • Účtovanie interných dokladov
 • Účtovanie sociálneho fondu – tvorba, vyúčtovanie
 • Účtovanie stravného
 • Účtovanie PHM – spotreba
 • Kontrola pokladne, opravy, sumarizácia, rozúčtovanie hotovosti do Štátnej pokladnice
 • Platobné poukazy a úhrady daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad a iných daní a poplatkov
 • Vyúčtovanie čerpania výdavkov pre jednotlivé projekty – Nórsky, Švajčiarsky, Interreg, OPKŽP….
 • Poskytovanie účtovných dokladov, podkladov k spracovaniu projektov
 • Vedenie evidencie majetku a účtovanie
 • Kontrola správnosti podkladov pre DPH, zostavovanie, podávanie daňových priznaní a kontrolných výkazov
 • Zostavovanie a podávanie daňových priznaní pre daň z motorových vozidiel, daní z príjmov, daní z nehnuteľnosti
 • Zostavovanie a podávanie štatistických výkazov

Zamestnanecké výhody, benefity:

Pružný pracovný čas, služobný mobil, PC/notebook, príspevok do III. piliera, odmeny pri pracovnom jubileu a iné…

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:  úplné stredoškolské vzdelanie

Požadovaná prax:  najmenej 3 roky

Znalosti Počítačové znalosti – používateľ:  Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft PowerPoint – pokročilý

 

Výhodou je skúsenosť s ekonomickým systémom SAP

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

organizačné a rozhodovacie schopnosti, samostatnosť, dôslednosť, analytické myslenie, komunikatívnosť, schopnosť riešiť problémy spoluprácou v rámci vlastnej zodpovednosti, osobná bezúhonnosť

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.8.2022

Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:

Uchádzač doručí svoju žiadosť poštou, elektronickou poštou alebo osobne najneskôr dňa 26.08.2022 na adresu: Správy Národného parku Slovenský raj so sídlom Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 9, 052 01  Spišská Nová Ves alebo na emailovú adresu uvedenú nižšie.

 

Žiadosť do zamestnania bude obsahovať:

 • samotnú žiadosť s uvedením motivácie záujmu pre uvedené pracovné miesto,
 • štruktúrovaný životopis.

 

Kontaktné údaje:

Ing. Peter Podvojský

telefón:               0910 460 933

e-mail:                peter.podvojsky@npslovenskyraj.sk